Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-117646-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức khi làm thủ tục chấp thuận phương án phá dỡ các công trình xây dựng chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Tỉnh Nam Định (Số 112 Nguyễn Đức Thuận – TP Nam Định, tỉnh Nam Định).
- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn trả cho người nộp.
+ Hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc (theo quy định) từ thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần.
Bước 3: Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng tham mưu cho giám đốc Sở ra Văn bản:
+ Nếu phương án phá dỡ không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì ra văn bản trả lại hồ sơ để chủ đầu tư điều chỉnh lại phương án phá dỡ công trình (Nêu lý do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật).
+ Nếu phương án phá dỡ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì ra văn bản chấp thuận phương án phá dỡ công trình xây dựng.
Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận Văn bản trả lại hoặc Văn bản chấp thuận phương án phá dỡ công trình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng theo giấy hẹn.
- Thời gian trao trả hồ sơ: Trong giờ làm việc (theo quy định) từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Những công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc uỷ quyền Sở Xây dựng cấp phép xây dựng công trình;
- Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới; công trình xây dựng tạm (công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;
- Công trình nhà ở riêng lẻ được phép xây dựng có thời hạn nằm trong quy hoạch nhưng chưa giải phóng mặt bằng xây dựng;
- Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và các công trình lân cận;
- Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng (xây dựng công trình nằm trong khu vực cấm xây dựng, xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử-văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực có nguy cơ lở đất lũ quyét, trừ những công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này);
- Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép;
- Những trường hợp khác theo quy định của Pháp luật.
Chủ trương của cấp có thẩm quyền đồng ý cho phép phá dỡ công trình
Tờ trình về việc xin chấp thuận phương án phá dỡ công trình xây dựng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định được như sau:
+ Các căn cứ pháp lý;
+ Tên chủ đầu tư;
+ Địa điểm;
+ Quy mô công trình xây dựng.
Phương án phá dỡ công trình phải thể hiện được các biện pháp, quy trình phá dỡ, các trang thiết bị phục vụ phá dỡ, biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trình tự, tiến độ phá dỡ.
+ Dự toán phá dỡ công trình xây dựng.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo chấp thuận phương án phá dỡ các công trình xây dựng - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-117646-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Hạ tầng kỹ thuật
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18