Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-117974-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Quy định của Nhà nước: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Quy định của Nhà nước: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân khi làm thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Tỉnh Nam Định (Số 112 Nguyễn Đức Thuận – TP Nam Định, tỉnh Nam Định).
- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn trả cho người nộp.
+ Hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc (theo quy định) từ thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần.
Bước 3: Phòng Quản lý hoạt động xây dựng xem xét hoàn tất thủ tục báo cáo Hội đồng tư vấn xét cấp lại chứng chỉ hành nghề, đồng chí Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng ký chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
Bước 4: Trả chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm tại bộ phận một cửa của Sở Xây dựng ( Số 112 Nguyễn Đức Thuận – TP Nam Định, tỉnh Nam Định) theo bước sau:
- Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ phòng Hành chính tổng hợp Sở Xây dựng.
- Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền.
- Thời gian trao trả chứng chỉ: Trong giờ làm việc từ thứ ba đến thứ năm hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
- Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền.
- Thời gian trao trả hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần .
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
a) Điều kiện được cấp lại chứng chỉ:
- Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ (Theo mẫu quy định), kèm ảnh 3x4: 02 chiếc;
- Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp : chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ cũ đã hết hạn);
- Có bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề (đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề);
- Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan.
b) Nội dung và thời hạn cửa chứng chỉ cấp lại:
+ Ghi theo đúng nội dung và thời hạn của chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị mất hoặc rách, nát.
+ Ghi bổ sung nội dung hành nghề, theo thời hạn của chứng chỉ cũ đối với trường hợp xin cấp bổ sung hành nghề.
+ Đối với trường hợp hết hạn thì nội dung và thời hạn ghi trong chứng chỉ được thực hiện như qui định đối với trường hợp cấp mới.
Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghền nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ (Theo mẫu quy định), kèm ảnh 3x4: 02 chiếc
Giấy giới thiệu cửa cơ quan, tổ chức quản lý người xin cấp chứng chỉ
Trường hợp bổ sung nội dung hành nghề nghề phải có bản sao công chứng các văn bằng chuyên môn đến nội dung hành nghề
Bản khai kinh nghiệm công tác, thống kê những công trình đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công, hoặc giám sát thi công xây dựng, có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc của các hội nghề nghiệp có liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề (Theo mẫu quy định)
Một số giấy tờ làm rõ nội dung xin cấp chứng chỉ khi hội đồng xét duyệt cấp chứng chỉ hành nghề yêu cầu
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm
Tải về
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề 200.000 đ/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-117974-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20