Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-117998-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân khi làm thủ tục cấp kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Tỉnh Nam Định (Số 112 Nguyễn Đức Thuận – TP Nam Định, tỉnh Nam Định).
- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn trả cho người nộp.
+ Hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc (theo quy định) từ thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần.
Bước 3: Xét duyệt hồ sơ
Bước 4: Trả chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm tại bộ phận một cửa của Sở Xây dựng ( Số 112 Nguyễn Đức Thuận – TP Nam Định, tỉnh Nam Định) theo bước sau:
- Công chức trả chứng chỉ viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận chứng chỉ đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ phòng Hành chính tổng hợp Sở Xây dựng.
- Công chức trả chứng chỉ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận chứng chỉ ký nhận chứng chỉ, trao chứng chỉ cho người đến nhận chứng chỉ. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền.
- Thời gian trao trả chứng chỉ: Trong giờ làm việc từ thứ ba đến thứ năm hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện được cấp lại chứng chỉ:
- Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ (Theo mẫu quy định), kèm ảnh 3x4: 02 chiếc;
- Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp : chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ cũ đã hết hạn);
- Là người có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, đối với công dân Việt nam phải có chứng minh thư nhân dân, đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
- Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điều 10 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng .
- Nộp lệ phí theo quy định.
- Có trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
- Kinh nghiệm nghề nghiệp:
+ Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;
+ Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (công việc số 1,2,5,6 và 8) quy định tại điều 3 của quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng của dự án quan trọng quốc gia dự án nhóm A.
Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 1 (Theo mẫu quy định), kèm ảnh 3x4: 3 chiếc
Giấy giới thiệu cửa cơ quan, tổ chức quản lý người xin cấp chứng chỉ
Bản sao công chứng các văn bằng chuyên môn, nếu các văn bằng do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt, có công chứng
Bản khai kinh nghiệm công tác, thống kê những công trình tham gia hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc của các hội nghề nghiệp có liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề. (Theo mẫu quy định)
Một số giấy tờ làm rõ nội dung xin cấp chứng chỉ khi hội đồng xét duyệt cấp chứng chỉ hành nghề yêu cầu
Nộp lại chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Các thông tin về cá nhân đề nghị nâng hạng
Tải về
Mẫu đơn đề nghị nâng hạng
Tải về
Mẫu bản kê khai (Phụ lục 3)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp Chứng chỉ hành nghề 200.000 đ/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1) - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-117998-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20