Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-118257-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bên mời thầu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bên mời thầu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở kế hoạch và đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan phê duyệt hoặc cơ quan được ủy quyền phê duyệt Hồ sơ mời thầu
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bên mời thầu
Thời hạn giải quyết: 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nhà thầu nộp cho Bên mời thầu
Bước 3: Nhận Văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu
Tờ trình về việc làm rõ hồ sơ mời thầu
Các văn bản khác có liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu
Tải về
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Làm rõ hồ sơ mời thầu - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-118257-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
37