Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-118282-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bên mời thầu, các nhà thầu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bên mời thầu, các nhà thầu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở kế hoạch và đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan phê duyệt hoặc cơ quan được ủy quyền phê duyệt Hồ sơ mời thầu
Cách thức thực hiện: Bên mời thầu gửi cho các nhà thầu văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu và các nhà thầu gửi cho bên mời thầu Văn bản (hoặc Fax) về việc đã nhận được các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu
Thời hạn giải quyết: Bên mời thầu gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu tới tất cả các nhà thầu nhận hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu một số ngày quy định trong hồ sơ mời thầu; Bên mời thầu nhận Văn bản (hoặc Fax) của các nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bên mời thầu chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Bên mời thầu gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu tới tất cả các nhà thầu nhận hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu một số ngày quy định trong hồ sơ mời thầu
Bước 3: Bên mời thầu nhận Văn bản (hoặc Fax) của các nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu
Văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu
Các văn bản khác có liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu
Tải về
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa đổi hồ sơ mời thầu - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-118282-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
35