Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-118933-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề về Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Bước 2: Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tổ chức thẩm định trình Giám đốc Sở cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề.
Bước 3: Tổ chức trao giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề cho tổ chức làm thủ tục đăng ký
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phải thẩm định thực tế đúng như báo cáo thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, chương trình, giáo trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp
Đơn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề
Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, chương trình, gíáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, chương trình, gíáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề. (theo mẫu số 7)
Đơn đăng ký bổ sung (theo mẫu số 6)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-118933-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34