Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-119084-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức khi làm thủ tục xin Thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ đô thị loại đặc biệt) chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Tỉnh Nam Định (Số 112 Nguyễn Đức Thuận – TP Nam Định, tỉnh Nam Định).
- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn trả cho người nộp.
+ Hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc (theo quy định) từ thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần.
Bước 3: Phòng Hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị thẩm định hồ sơ, tham mưu giám đốc Sở Thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ đô thị loại đặc biệt)
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả Thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ đô thị loại đặc biệt) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng theo giấy hẹn.
- Thời gian trao trả hồ sơ: Trong giờ làm việc (theo quy định) từ thứ 3 đến thứ 5 hàng tuần.
Tờ trình xin thẩm định quy hoạch của chủ đầu tư
Thông báo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc lập đồ án quy hoạch (bản chính)
Hồ sơ bản vẽ theo quy định
Hồ sơ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã được duyệt có liên quan (nếu có)
Đối với các quy hoạch vùng cần có văn bản ý kiến của các các ngành, có biên bản tham vấn cộng đồng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định Tính toán theo quy mô và tính chất của quy hoạch
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ đô thị loại đặc biệt) - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-119084-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Hạ tầng kỹ thuật
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26