Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-120847-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp, Cư trú
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Từ 16 - 33 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cán bộ phòng Hành chính tư pháp hướng dẫn công dân kê khai hồ sơ
Bước 2: Công dân nộp hồ sơ
Bước 3: Cán bộ phòng Hành chính tư pháp nhận, kiểm tra hồ sơ
Bước 4: Nhận phiếu lý lịch tư pháp
Tờ đơn xin cấp lý lịch tư pháp
Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài)
Bản sao sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận tạm trú, thẻ thường trú, thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài)
Đối với trường hợp uỷ quyền ngoài giấy tờ nêu trên còn phải có giấy uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (do người uỷ quyền lập); bản sao chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của người được uỷ quyền
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
Tải về
Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Dùng cho trường hợp ủy quyền)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp 100.000 đồng/lần/người
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam hoặc cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-120847-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp, Cư trú
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22