Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-121201-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở kế hoạch và đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở kế hoạch và đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế, cơ quan công an
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Thông qua mạng điện tử (nhưng khi đến nhận kết quả doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký bằng giấy)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo uỷ quyền nộp 01 bộ hồ sơ theo qui định tại bộ phận đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư
Bước 2: Nếu hồ sơ hợp lệ được chấp nhận Bộ phận tiếp nhận sẽ trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận sẽ hướng dẫn và Thông báo cho người nộp hồ sơ trong vũng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
Bước 3: Trong quá trình Phòng ĐKKD thẩm định và giải quyết nếu hồ sơ có vướng mắc, Phòng ĐKKD sẽ ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc Thông báo chấp nhận hay không chấp nhận việc chia doanh nghiệp
Bước 4: Nhận kết quả. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Phòng đăng ký kinh doanh
Giấy đề nghị chuyển đổi
Quyết định bằng văn bản của Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên trở lên
Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên trở lên
Điều lệ Công ty chuyển đổi
Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp hoặc thỏa thuận về việc nhận vốn đầu tư bằng toàn bộ số cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả cổ đông sáng lập, hoặc giấy tờ xác nhận việc cho tặng một phần quyền sở hữu của Công ty
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà theo qui định của pháp luật phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề cuả Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị hoặc người quản lý khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp 200.000đ/1lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Chuyển đổi chuyển từ Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-121201-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19