Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-121325-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở kế hoạch và đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở kế hoạch và đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế, cơ quan công an
Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hợp tác xã bị hư hỏng, thì hợp tác xã đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã cấp lại giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh bằng cách nộp 01 bộ hồ sơ theo qui định tại Bộ phận đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư. Khi nhận hồ sơ Bộ phận đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ phận đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người nộp hồ sơ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
Bước 3: Trong quá trình thẩm định và giải quyết, nếu hồ sơ có vướng mắc phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ
Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã
Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã bị hư hỏng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 20.000đ/1lần cấp

0
34