Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-122270-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý doanh nghiệp - lao động (Ban Quản lý các khu công nghiệp)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài thuộc đối tượng phải cấp giấy phép lao động trước khi người lao động làm việc tại đơn vị cho Ban Quản lý các khu công nghiệp
Bước 2: Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp khu công nghiệp theo quy định
Bước 3: Doanh nghiệp nhận giấy phép lao động của người lao động đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp và trao lại cho người lao động. Đồng thời tiến hành giao kết hợp đồng lao động và gửi bản sao hợp đồng lao động đến Ban Quản lý các khu công nghiệp để kiểm tra, theo dõi.
Công văn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
Bản đăng ký dự tuyển lao động của người lao động hoặc quyết định cử người lao động sang làm việc tại Việt Nam của phía nước ngoài
Lý lịch tự thuật của người nước ngoài
Lý lịch tư pháp của người nước ngoài
Giấy khám sức khoẻ của người nước ngoài
Bản sao văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận
2 ảnh 3 x 4
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Tải về
Sơ yếu lý lịch tự thuật
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng)

0
21