Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-122569-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và quy định của pháp luật lao động, doanh nghiệp tiến hành sửa đổi, bổ sung và ban hành nội quy lao động
Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội quy lao động theo quy định tại Ban quản lý các khu công nghiệp
Bước 3: Ban quản lý các khu công nghiệp hướng dẫn các doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung nội quy lao động theo đúng quy định của pháp luật; tiếp nhận, kiểm tra và thông báo đăng ký sửa đổi, bổ sung nội quy lao động của doanh nghiệp gửi đến đăng ký
Bước 4: Doanh nghiệp nhận Thông báo đăng ký sửa đổi, bổ sung nội quy lao động tại Ban quản lý các khu công nghiệp
Văn bản đề nghị đăng ký sửa đổi, bổ sung nội quy lao động
Quyết định sửa đổi, bổ sung nội quy lao động
Bản nội quy lao động đã sửa đổi, bổ sung
Các văn bản quy định có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội quy lao động - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-122569-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Lao động – Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22