Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-122717-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gửi sau khi đã đăng ký nhân sự chủ chốt với Ban quản lý các khu công nghiệp, nếu có sự thay đổi thi làm văn bản đề nghị đăng ký thay đổi nhân sự chủ chốt của đơn vị gửi Ban quản lý các khu công nghiệp
Bước 2: Ban quản lý các khu công nghiệp tiếp nhận, thẩm tra tài liệu hồ sơ và ra văn bản xác nhận đăng ký thay đổi nhân sự chủ chốt cho đơn vị
Bước 3: Doanh nghiệp nhận Văn bản xác nhận đăng ký thay đổi nhân sự chủ chốt tại Ban quản lý các khu công nghiệp
Công văn đề nghị xác nhận đăng ký thay đổi nhân sự chủ chốt
Quyết định bổ nhiệm các chức danh nêu trong bản đăng ký thay đổi (bản chính) của người (cơ quan) có thẩm quyền
Hộ chiếu (chứng minh thư nhân dân) của các cá nhân nêu trong bản đăng ký thay đổi (bản sao y)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
Không có
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký thay đổi nhân sự chủ chốt của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-122717-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Lao động, tiền lương
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

1
32