Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-123796-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp
Bước 3: Giải quyết thủ tục hành chính
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp mới (đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh của dự án đầu tư
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư
Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ của doanh nghiệp (đối với dự án có vốn nước ngoài)
Hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh của doanh nghiệp (đối với dự án có vốn nước ngoài - nếu có)
Số bộ hồ sơ: 04 bộ, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh: Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-5)
Tải về
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp: Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-6)
Tải về
Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh: Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-4)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-123796-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [9]
Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh - Nam Định
Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thay đối thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp - Nam Định
Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thay đối thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn - Nam Định
Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thay đối thành viên do thừa kế - Nam Định
Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tiếp nhận thành viên mới - Nam Định
Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp - Nam Định
Đăng ký hoặc đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư thuộc diện đăng ký đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh - Nam Định
Đăng ký hoặc đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư thuộc diện đăng ký đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập Doanh nghiệp - Nam Định
Đăng ký hoặc đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư thuộc diện đăng ký đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Nam Định

0
19