Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-125024-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Phòng khoa học kỹ thuật – Sở Giao thông vận tải
Bước 2: Phòng Kế hoạch kỹ thuật tiếp nhận, xem xét và giải quyết (nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện)
Bước 3: Cấp giấy chứng chỉ hành nghề cho tổ chức, cá nhân
Có đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ liên quan, nếu là văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng việt và có công chứng
Bản khai kinh nghiệm chuyên môn
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm chuyên môn về thiết kế phương tiện vận tải
Đơn đề nghị cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-125024-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
17