Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-125101-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại đặt trụ sở tại các Khu công nghiệp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi giấy biên nhận.
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Ban Quản lý các khu công nghiệp phải thông báo bằng văn bản để tổ chức, thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Giải quyết thủ tục hành chính
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ cấp lại Giấy phép với thời hạn không quá thời hạn còn lại của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Xác nhận của cơ quan đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại địa phương cũ
Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Hiện tại, Bộ Tài chính chưa có quy định cụ thể)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các khu công nghiệp (Trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến các khu công nghiệp của tỉnh Nam Định) - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-125101-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20