Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-125627-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Chủ dự án nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Ban quản lý các khu công nghiệp.
+ Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới phòng quản lý môi trường (nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận, nếu không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung).
+ Phòng môi trường kiểm tra trình lãnh đạo Ban lập hội đồng thẩm định.
Bước 3: Chủ dự án nhận kết quả (Quyết định hành chính)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cấu trúc và yêu cầu về nội dung của báo cáo đánh gía tác động môi trường bổ sung
Mẫu bìa và trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh gía tác động môi trường bổ sung của dự án
Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án
Báo cáo dự án đầu tư điều chỉnh
Bản sao Báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trước đó của dự án
Bản sao (có công chứng) quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước đó của dự án
Số bộ hồ sơ: Báo cáo đánh giá tác động môi trường = 07 bộ (bản chính) + Báo cáo dự án đầu tư điều chỉnh = 01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường bổ sung
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung 2.000.000 VNĐ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-125627-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22