Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-126149-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phù hiệu và sổ liên vận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp dân “một cửa” Sở Giao thông vận tải Nam Định.
Chuyên viên tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì nhận hồ sơ, không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).
Bước 3: Tổ chức nhận phù hiệu và sổ giấy phép liên vận Việt - Lào
Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào (theo mẫu)
Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (bản phôtô)
Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản phôtô)
Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép (bản phôtô)
Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bản phôtô)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào
Tải về
Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-126149-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28