Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-126494-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Nam Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở dạy nghề chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Cơ sở dạy nghề nộp hồ sơ, Phòng Tổ chức hành chính Sở tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì nhận hồ sơ, không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ)
Bước 3: Thẩm định trực tiếp tại cơ sở dạy nghề
Bước 4: Cấp giấy chứng nhận
Văn bản đề nghị của cơ sở dạy nghề xin cấp gia hạn gíây chứng nhận
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề mới gần nhất do cấp có thẩm quyền cấp
Giấy chứng nhận (bản gốc) đã được Sở Giao thông vận tải Nam Định cấp
Báo cáo hoạt động hoạt động đào tạo nghề thuyền viên, người lái phương tiện trong thời gian 3 năm hoặc thời gian ghi trên giấy chứng nhận
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai tiêu chí thẩm định cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy chứng nhận đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng Ba hạn chế trở xuống - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-126494-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24