Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-132101-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục đo đạc bản đồ Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại thủ tục hành chính “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản thẩm định hồ sơ đăng ký bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 3: Trả kết quả
Đơn đề nghị bổ sung nội dung giấy phép
Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ của tổ chức kể từ khi được cấp giấy phép
Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-132101-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22