Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-132109-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại thủ tục hành chính “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ đã được xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động Đo đạc và Bản đồ chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động Đo đạc và Bản đồ nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính “một cửa” Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 3: Trả kết quả
Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ
Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy phép Đăng ký kinh doanh có Công chứng Nhà nước
Bản sao Quyết định bổ nhiệm thủ trưởng đơn vị có công chứng Nhà nước
Bản sao văn bằng đối với người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính có công chứng Nhà nước
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký họat động đo đạc và bản đồ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-132109-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29