Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-132712-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm giao dịch hành chính một cửa của Sở
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch hành chính một cửa của Sở. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định sẽ được xem xét trong 15 ngày làm việc
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận Quyết định công nhận
Bản thuyết minh, trong đó nêu tóm tắt về:
Vị trí mỏ
Đặc điểm cấu tạo địa chất thân khoáng sản
Công tác thăm dò đã tiến hành
Đặc điểm chất lượng khoáng sản và giải trình chi tiết cơ sở chọn các giá trị giới hạn của các thông số chỉ tiêu tính trữ lượng trên cơ sở các số liệu địa chất, thành phần vật chất, tính chất công nghệ, các điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ thu thập được trong quá trình thăm dò mỏ, các tiêu chuẩn Nhà nước, các tiêu chuẩn ngành, các yêu cầu công nghiệp và các chỉ tiêu tính trữ lượng áp dụng cho các mỏ có cấu tạo địa chất, thành phần vật chất và điều kiện khai thác tương tự đang khai thác hoặc đã thăm dò trong vùng; kết quả dự tính trữ lượng theo chỉ tiêu dự kiến
Tài liệu bản vẽ bao gồm:
Bản đồ địa chất phân bố các thân khoáng sản
Bản đồ tài liệu thực tế
Bản đồ bố trí các công trình thăm dò
Bình đồ phân khối và tính trữ lượng theo chỉ tiêu dự kiến
Các mặt cắt địa chất (hoặc mặt cắt địa chất tính trữ lượng)
Tài liệu phụ lục bao gồm:
Bản sao Giấy phép thăm dò khoáng sản có chứng thực của công chứng nhà nước
Báo cáo kết quả nghiên cứu mẫu công nghệ
Bảng thống kê kết quả phân tích các thành phần có ích và có hại của khoáng sản
Bảng tính giá trị trung bình các thành phần có ích và có hại theo công trình, theo khối trữ lượng
Bảng tính trữ lượng và khối lượng đất bóc theo chỉ tiêu dự kiến
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hồ sơ thẩm định báo cáo công nhận chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-132712-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
25