Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-134307-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường (Đối với chủ xử lý, tiêu hủy có địa bàn hoạt động từ 2 tỉnh trở lên, cơ quan cấp phép là Cục Bảo vệ môi trường)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp Hồ sơ tại Trung tâm Giao dịch Hành chính một cửa
Thời hạn giải quyết: - 12 ngày xem xét sự đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ
- 07 ngày xem xét hồ sơ sửa đổi bổ sung (nếu có)
- 30 ngày sau khi kết thúc việc xem xét tính hợp lệ của hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập Hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ tại Trung tâm Giao dịch Hành chính “Một Cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường
- Một cửa nhận và kiểm tra Hồ sơ (nếu Hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, chưa hợp lệ hướng dẫn bổ sung Hồ sơ)
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển Hồ sơ về Chi cục Bảo vệ môi trường
Bước 4: Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét và tổ chức thẩm định
Bước 5: Chi cục Bảo vệ môi trường hoàn thiện Hồ sơ cấp phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH và trình ký
Bước 6: Chi cục Bảo vệ môi trường trả kết quả về một cửa
Bước 7: Tổ chức, cá nhân nhận Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH
Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy CTNH
Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép xây dựng cơ sở và các giấy phép liên quan khác
Bản sao quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương
Bản Mô tả cơ sở đã đầu tư xây dựng (quy mô, diện tích, sơ đồ chức năng, quy hoạch, thiết kế kiến trúc...)
Hồ sơ kỹ thuật của công nghệ, thiết bị chuyên dụng đã đầu tư cho việc lưu giữ tạm thời và xử lý, tiêu hủy CTNH
Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã đầu tư tại cơ sở
Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống quan trắc môi trường tại cơ sở
Lý lịch trích ngang của cán bộ kỹ thuật, đội nhân viên vận hành kèm theo bản sao các văn bằng. chứng chỉ liên quan
Quy trình vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng
Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và kế hoạch bảo vệ môi trường
Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành và đánh giá hiệu quả xử lý, tiêu hủy CTNH
Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và lái xe
Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố
Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ và nhân viên
Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường sau khi chấm dứt hoạt động
Bản sao Giấy phép QLCTNH hiện có (đối với trường hợp đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép)
Bản sao tất cả các báo cáo QLCTNH đã định lỳ 06 tháng 1 lần (trường hợp đăng ký gia hạn hoặc điều chỉnh).
Bản sao tất cả các Biên bản thanh tra, kiểm tra các văn bản kết luận liên quan của các cơ quan có thẩm quyền và trong khoảng thời gian từ lúc được cấp (hoặc gia hạn hay điều chỉnh) Giấy phép lần gần nhất
Đơn đăng ký các thông tin thuộc loại bí mật nội bộ của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề vận chuyển CTNH để yêu cầu CQCP không cung cấp rộng rãi (nếu cần thiết), bao gồm danh mục các thông tin và giải trình lý do
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Lập hồ sơ và cấp phép hành nghề Quản lý chất thải nguy hại cho chủ xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-134307-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17