Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-134337-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp Hồ sơ tại Trung tâm Giao dịch Hành chính một cửa
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức lập Hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Tổ chức nộp Hồ sơ tại Trung tâm Giao dịch Hành chính “Một Cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường
- Một cửa nhận và kiểm tra Hồ sơ (nếu Hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, chưa hợp lệ hướng dẫn bổ sung Hồ sơ)
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển Hồ sơ về Chi cục Bảo vệ môi trường
Bước 4: Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét, tham mưu Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung và trình ký
Bước 5: Chi cục Bảo vệ môi trường trả kết quả về một cửa
Bước 6: Tổ chức nhận Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường bổ sung và cam kết bảo vệ môi trường bổ sung đã đ ược xác nhận
Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết BVMT bổ sung
Bản sao bản cam kết BVMT đã được xác nhận trước đó
Bản sao giấy xác nhận bản cam kết BVMT trước đó
Báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh hoặc phương án sản xuất kinh doanh hoặc tài liệu tương đương có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang bìa phụ
Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Lập, xác nhận đăng ký bản cam kết Bảo vệ môi trường bổ sung - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-134337-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16