Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-164864-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp, phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: 1. Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ đề nghị Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định
2. Khoa an toàn vệ sinh thực phẩm và dịch dưỡng, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh sẽ thấm định hồ sơ
3. Sau 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Y tế dự phòng sẽ xuống cơ sở để thẩm định, thống nhất số người tham gia tập tuấn, thời gian tập huấn, địa điểm tập huấn, nội dung và tài liệu tập huấn, và một số nội dung khác có liên quan.
4. Tổ chức tập huấn:
- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh phối hợp với cơ sở để tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Tài liệu tập huấn: do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế biên soạn.
- Giáo viên: cán bộ của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định.
- Thời gian tập huấn: theo quy định của Quyết định 43/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế, mỗi loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm sẽ có thời gian tập huấn khác nhau.
- Kiếm tra, chấm điểm kết quả học tập.
5. Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Tài liệu tập huấn: do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế biên soạn
- Giáo viên: cán bộ của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định
- Thời gian tập huấn: theo quy định của Quyết định 43/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế, mỗi loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm sẽ có thời gian tập huấn khác nhau.
- Kiếm tra, chấm điểm kết quả học tập.
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định
Công văn (đơn) đề nghị tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm của cơ sở
Bản sao hợp pháp Giấy đăng ký kinh doanh của cơ sở
Bảng kê danh sách người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm của cơ sở
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm 15.000 đồng / 1 chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-164864-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28