Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-164865-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định khả năng lao động do thương tật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh chịu trách nhiệm hoàn tất hồ sơ cho cá nhân khám giám định thương binh, theo quy định
Bước 2: - Cán bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phần thường trực Hội đồng giám định Y khoa tỉnh.
- Cán bộ thường trực của Hội đồng giám định Y khoa tỉnh tiếp nhận, duyệt từng hồ sơ qua người giới thiệu trực tiếp chuyển đến, ký nhận hồ sơ, vào sổ đăng ký, thông báo lịch giám định.
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh chịu trách nhiệm gửi giấy báo giám định đến đối tượng giám định.
- Hồ sơ đúng quy định sẽ tổ chức giám định, nếu hồ sơ không đúng sẽ trả lại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu.
Bước 3: Cán bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh nhận kết quả khám giám định thương binh tại bộ phận thường trực Hội đồng giám định Y khoa tỉnh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thời gian giữa 2 lần khám giám định là đủ 24 tháng
Giấy giới thiệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh do giám đốc hoặc phó giám đốc ký (có giá trị trong 03 tháng)
Trích lục thương tật gốc do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh sao nội dung, viết bằng tay một loại bút mực, một kiểu chữ, không tẩy xoá, do lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh ký, đóng dấu (không sao chụp, không tẩy xoá)
Thẻ thương binh hoặc Chứng minh thư nhân dân
Nếu chưa có Thẻ thương binh phải có giấy chứng nhận bị thương gốc và biên bản giám định thương tật gốc, không chấp nhận bản sao chụp
Đơn của người cần khám theo mẫu quy định, có xác nhận của chính quyền địa phương: phường, xã, thị trấn và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện (thành phố)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí giám định y khoa 30.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Khám giám định thương binh - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-164865-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
31