Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-164944-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nam Định
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15-20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nam Định.
Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người làm hồ sơ bổ sung hồ sơ).
Bước 3: Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản đối với thức ăn chế biến công nghiệp cho nuôi thủy sản
Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa (theo mẫu)
Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa công bố (Bản chính)
Nhãn hàng hóa kèm theo (Bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa theo phụ lục 1

0
27