Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-164980-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính kế hoạch - Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính kế hoạch - Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: đGiấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Tài chính kế hoạch - Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Công chức nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ do khách hàng nộp (nều hồ sơ đã hợp lệ thì nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn làm hồ sơ).
- Công chức khi nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định phải trao giấy biên nhân về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ, trong đó ghi rõ giấy tờ có trong hồ sơ đã nhận và hẹn thời hạn trả kết quả cho người đăng ký
Bước 3: Tổ chức nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã
Biên bản họp xã viên đã thông qua tại hội nghị bổ sung, sửa đổi của Hợp tác xã
Điều lệ sửa đổi của HTXHợp tác xã
Danh sách số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát của Hợp tác xã
Bản sao chứng minh nhân dân của người nộp hồ sơ
Trường hợp địa điểm phải có hợp đồng thuê nhà kèm theo (HĐ qua cơ quan tư pháp chứng thực)
Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề của cá nhân người đăng ký kinh doanh - nếu ngành nghề đó yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; (nếu có thay đổi)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hợp tác xã 100.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hợp tác xã - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-164980-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24