Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-165037-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở kế hoạch và đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở , ban, ngành có liên quan như Sở Tài nguyên, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa.
- Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ (hợp lệ thì nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định).
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả (Giấy chứng nhận đầu tư)
Văn bản Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (theo mẫu I-15 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư
Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án
Dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp
Danh sách thành viên (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp)
Văn bản ủy quyền của Chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức và Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền
Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Trường hợp dự án đầu tư liên doanh có sử dụng vốn nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư của cơ quan có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 3 bộ (trong đó có 1 bộ Gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đăng ký/điều chỉnh/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thuộc diện đăng ký đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Phép đầu trước ngày 01/7/2006 - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-165037-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
17