Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-165076-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở kế hoạch và đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở kế hoạch và đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế, cơ quan công an
Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ theo qui định tại bộ phận đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư
Bước 2: Nếu hồ sơ hợp lệ được chấp nhận Bộ phận tiếp nhận sẽ trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận sẽ hướng dẫn và thông báo cho người nộp hồ sơ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
Bước 3: Trong quá trình thẩm định, giải quyết công việc nếu hồ sơ có vướng mắc, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đối với doanh nghiệp
Bước 4: Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Phòng đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh
Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo mẫu
Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đứng đầu địa điểm kinh doanh, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác theo qui định của pháp luật
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (trường hợp lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập địa điểm kinh doanh
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lập địa điểm kinh doanh) 20.000đ/1lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lập địa điểm kinh doanh đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-165076-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17