Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-176970-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phù hiệu và sổ giấy phép liên vận Việt - Lào
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đại diện doanh nghiệp là chủ sở hữu phương tiện chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Đại diện doanh nghiệp là chủ sở hữu phương tiện nộp hồ sơ tại bộ phận giao dịch “Một cửa” Sở Giao thông vận tải Nam Định
Chuyên viên tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì nhận hồ sơ, không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ)
Bước 3: Đại diện doanh nghiệp là chủ sở hữu phương tiện nhận phù hiệu và sổ giấy phép liên vận Việt - Lào
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sở Giao thông vận tải Nam Định cấp giấy phép liên vận từ lần thứ 2 đối với phương tiện vận tải hành khách theo tuyến cố định (Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp khai thác trên tuyến và cấp giấy phép liên vận lần đầu cho phương tiện)
Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào quy định tại Phụ lục 1 (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) và Phụ lục 2 (áp dụng cho đối tượng còn lại)
Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)
Trường hợp là doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trên lãnh thổ Lào thì xuất trình hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh đó (bản sao có chứng thực);
Giấy đăng ký phương tiện (bản sao chụp)
Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hợp tác xã thì phải xuất trình thêm bản chứng minh quyền sử dụng của doanh nghiệp, hợp tác xã với phương tiện đó (bản sao chụp)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho các phương tiện còn lại
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện kinh doanh vận tải
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-176970-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20