Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-176993-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Nam Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở dạy nghề chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu thành phần hồ sơ không đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu nộp trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu gửi qua đường bưu chính). Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn thời gian tiến hành kiểm tra thực tế
Bước 3: Sở Giao thông vận tải tổ chức đi kiểm tra thực tế
Bước 4: Cấp giấy chứng nhận, trả lời bằng văn bản nếu không cấp giấy chứng nhận
Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thuỷ nội địa
Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề do cấp có thẩm quyền cấp
Bản tự khai và chấm điểm theo tiêu chí về cơ sở vật chất, phòng học, xưởng và khu dạy thực hành, các trang thiết bị, phương tiện học liệu và đội ngũ giáo viên theo mẫu quy định
Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy kèm bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động
Các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) phương tiện, cầu cảng; văn bản chấp thuận được sử dụng vùng nước để dạy thực hành của cơ quan có thẩm quyền; phương tiện thực hành phải có đầy đủ giấy tờ về đăng ký, đăng kiểm các trang thiết bị hàng hải, cứu sinh, cứu hoả theo quy định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản tự khai và chấm điểm theo tiêu chí về cơ sở vật chất, phòng học, xưởng và khu dạy thực hành, các trang thiết bị, phương tiện học liệu và đội ngũ giáo viên
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng Ba hạn chế trở xuống - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-176993-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21