Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-177107-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc đối với trường hợp chuyển đổi bằng máy trưởng; + 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định trúng tuyển môn pháp luật giao thông đường thuỷ nội địa đối với trường hợp chuyển đổi bằng thuyền trưởng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp dân “một cửa” Sở Giao thông vận tải Nam Định
Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu thành phần hồ sơ không đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu nộp trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu gửi qua đường bưu chính). Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn thời gian lấy kết quả. Các trường hợp chuyển đổi sang bằng thuyền trưởng phương tiện thuỷ nội địa thì giới thiệu hội đồng thi để dự thi sát hạch môn pháp luật giao thông đường thủy nội địa
Bước 3: Cá nhân nhận bằng thuyền trưởng hạng ba, thuyền trưởng hạng ba hạn chế, máy trưởng hạng ba
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng hoặc chứng chỉ khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do các Bộ, ngành của Việt Nam cấp; người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng hoặc chứng chỉ khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do nước ngoài cấp, nếu có nhu cầu làm việc trên các phương tiện thủy nội địa thì phải làm thủ tục chuyển đổi sang bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng tương ứng Trường hợp đổi sang bằng thuyền trưởng phương tiện thuỷ nội địa phải dự sát hạch môn pháp luật giao thông đường thuỷ nội địa
Đơn đề nghị cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuỷ nội địa theo mẫu quy định
02 ảnh mầu cỡ 3x4cm kiểu chứng minh nhân dân
Bản sao giấy chứng minh nhân dân
Giấy chứng nhận sức khoẻ của Trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên
Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu của các loại bằng liên quan hoặc bản dịch công chứng sang tiếng Việt (đối với bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do nước ngoài cấp) để chứng minh đủ điều kiện chuyển đổi tương ứng với loại bằng xin chuyển đồi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi đối với các loại bằng tương ứng với bằng thuyền trưởng hạng ba, thuyền trưởng hạng ba hạn chế, máy trưởng hạng ba - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-177107-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18