Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-177481-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: a) Chậm nhất trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị công bố, Sở GTVT Nam Định tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra theo các tiêu chí quy chuẩn kỹ thuật bến xe
b) Căn cứ quy chuẩn bến xe, Sở GTVT Nam Định xếp loại bến xe sau khi tổ chức kiếm tra
c) Trường hợp sau khi kiểm tra, nếu bến xe không đáp ứng đúng theo quy chuẩn loại bến xe mà đơn vị khai thác bến xe đề nghị thì Sở GTVT Nam Định ghi rõ nội dung không đáp ứng và thông báo với đơn vị khai thác bến xe
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công bố đưa bến xe vào khai thác
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã chuẩn bị hồ sơ
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Nam Định. Phòng chuyên môn tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì nhận hồ sơ, không hợp lệ thì hướng dẫn bằng phiếu để hoàn thiện hồ sơ)
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã nhận Quyết định công bố đưa bến xe vào khai thác
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bến xe phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt
Bến xe phải xây dựng theo quy chuẩn tương ứng với từng loại bến xe
Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho người, hàng hóa và phương tiện trong bến xe và khi ra, vào bến
Giấy đề nghị công bố đưa bến xe vào khai thác (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1)
Sơ đồ mặt bằng tổng thể bến xe
Biên bản nghiệm thu các tiêu chí theo quy chuẩn bến xe
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công bố đưa bến xe vào khai thác - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-177481-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
18