Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-177959-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không cấp đăng ký, biển số sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đăng ký và biển số mới
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận giao dịch “một cửa”, Sở Giao thông vận tải Nam Định

Chuyên viên tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì nhận hồ sơ, không hợp lệ thì hướng dẫn bằng phiếu để hoàn thiện hồ sơ) và bàn giao cho phòng nghiệp vụ
Bước 3: Trả hồ đăng ký và biển số cho công dân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng khi chuyển trụ sở chính hoặc đăng ký thường trú sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, làm thủ tục di chuyển và đăng ký lại xe máy chuyên dùng
Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định (bản chính)
Một trong các chứng từ theo quy định sau:
Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính)
Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng)
Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (bản chính) đã được Sở GTVT nơi chuyển đi cấp kèm theo hồ sơ xe máy chuyên dùng đã đăng ký
Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký xe máy chuyên dùng chuyển đến (không thay tên chủ sở hữu)- Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-177959-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16