Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-BS112
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký & Chứng nhận sản phẩm -Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định.
Bước 3: Thẩm xét hồ sơ
Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Chi cục sẽ cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở.
Trường hợp không cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP Chi cục sẽ trả lời bằng văn bản lý do không cấp.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tại Phòng Đăng ký & Chứng nhận sản phẩm - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều 3, Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014: Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong các trường hợp: Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận và còn thời hạn nhưng thay đổi tên của cơ sở hoặc (và) đổi chủ cơ sở hoặc (và) thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình kinh doanh dịch vụ ăn uống tại cơ sở thì được cấp đổi Giấy chứng nhận.
Điều 6, Thông tư 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế: Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong các trường hợp:
+ Giấy chứng nhận chỉ được đổi khi còn thời hạn;
+ Khi thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc/và đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế:
1. Đơn xin đổi cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (Theo Mẫu 4 - Ban hành kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BYT).
2. Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có có xác nhận của cơ sở).
3. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đang còn thời hạn (Bản gốc).
4. Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi trên (Bản sao công chứng).
5. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở mới đối với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
1. Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (Theo Mẫu số 04 - Ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014).
2. Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc);
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng hoặc Bản sao có xác nhận của cơ sở);
4. Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ được đóng thành 01 quyển
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận
Tải về
Đơn xin đổi cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại (gia hạn) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm 150.000 đồng/1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-BS112
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23