Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-021874-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng công chứng số 1
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng số 1
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Công chứng Hợp đồng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tại Phòng Công chứng số 1
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, lập phiếu biên nhận và chuyển cho Công chứng viên giải quyết
Bước 3: Trả kết quả cho cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tại Phòng Công chứng số 1
Xuất trình:
- Giấy Chứng nhận quyền sở hữu về tài sản (bản chính)
- Chứng minh nhân dân, hộ khẩu và giấy chứng nhận kết hôn hoặc hộ khẩu cùng hộ
Nộp:
- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu)
- Hợp đồng theo mẫu do Ngân hàng cung cấp (bản chính)
- Giấy Chứng nhận quyền sở hữu về tài sản (bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu)
- Các giấy tờ về Bảo hiểm theo quy định của pháp luật (nếu có)
- Chứng minh nhân dân, hộ khẩu và giấy chứng nhận kết hôn hoặc hộ khẩu cùng hộ
- Các giấy tờ có liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Tính trên giá trị tài sản; trường hợp trong hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản có ghi giá trị khoản vay thì tính trên giá trị khoản vay
TTHC đang xem
Công chứng Hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-021874-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26