Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-022506-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh (nếu xác minh)
Cách thức thực hiện: Người yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy hai bên nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ.
- Trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: + Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả. Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, lập Phiếu nhận hồ sơ và chuyển ngay cho Phòng Hành chính-Tư pháp;
Bước 2: Phòng Hành chính-Tư pháp xử lý nghiệp vụ, trình Giám đốc ký cấp lại Giấy chứng nhận kết hôn: 02 ngày làm việc (trường hợp cần xác minh là 05 ngày làm việc)
Bước 3: Phòng Hành chính-Tư pháp xử lý nghiệp vụ, trình Giám đốc ký cấp lại Giấy chứng nhận kết hôn: 02 ngày làm việc (trường hợp cần xác minh là 05 ngày làm việc)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tất cả giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và được dịch ra tiếng Việt có chứng thực hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (tùy từng trường hợp cụ thể).
- Khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn phải có mặt cả 02 người (nam và nữ), trường hợp vắng mặt phải có giấy ủy quyền cho người có mặt nộp hồ sơ.
- Khi nhận Giấy chứng nhận kết hôn phải có mặt cả 02 vợ-chồng để ký vào sổ hộ tịch lưu tại Sở Tư pháp.
- Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVKH);
Xuất trình giấy chứng minh nhân dân.Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có). Nếu không còn bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đã cấp trước đây thì phải có Bản cam đoan về việc đã đăng ký kết hôn, nhưng không còn lưu được sổ hộ tịch và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan. Bản cam đoan phải có xác nhận của 02 người làm chứng biết rõ về việc đã đăng ký kết hôn trước đây và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về chữ ký của 02 người làm chứng;
- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú, Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú.
Lưu ý: Khi đăng ký lại việc kết hôn, các bên đương sự phải có mặt trực tiếp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước)
Tải về
Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài)
Tải về
Tờ khai đăng ký kết hôn
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kết hôn 1.000.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-022506-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27