Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-025413-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh, Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bước 2: Trả kết quả cho tổ chức tại bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả”
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
Điều lệ tổ chức và hoạt động
Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề án chuyển đổi Tổ chức khoa học và Công nghệ sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí
Quyết định bổ nhiệm thủ trưởng của Tổ chức khoa học và Công nghệ
Giấy tờ chứng thực còn hiệu lực thủ trưởng của Tổ chức khoa học và Công nghệ
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
23