Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-025416-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh, Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả” tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển cho phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bước 2: Trả kết quả cho tổ chức tại bộ phận “Tiếp nhận và giao trả kết quả”
Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổ chức khoa học và Công nghệ
Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổ chức khoa học và Công nghệ
Bản sao Điều lệ đối với Tổ chức khoa học và Công nghệ
Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thủ trưởng Tổ chức khoa học và Công nghệ
Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của Trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện
Đối với các ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó (kèm Chứng minh nhân dân) của người đứng đầu chi nhánh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với Tổ chức khoa học và Công nghệ - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-025416-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đăng ký kinh doanh, Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26