Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-025455-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh, Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân/Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả: Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ chuyển cho Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả
Thông báo lập địa điểm kinh doanh
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổ chức khoa học và Công nghệ
Quyết định lập địa điểm kinh doanh
Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu địa điểm kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập địa điểm kinh doanh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập địa điểm kinh doanh đối với Tổ chức khoa học và Công nghệ - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-025455-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đăng ký kinh doanh, Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
18