Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-026012-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng PC13 - Công an tỉnh Ninh Thuận. Cơ sở khắc dấu
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp là 07 ngày làm việc. Đối với doanh nghiệp đã điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp là 04 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân/Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả
Bước 2: - Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả: Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ chuyển cho Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định và thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
- Chuyển cho Phòng PC13 - Công an tỉnh để đăng ký khắc dấu.
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (nếu có)
Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (Đối với doanh nghiệp chưa điều chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-026012-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đăng ký kinh doanh
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
43