Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-026245-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và giải quyết: 11 ngày.
- Tổ chức thẩm tra, khảo sát thực địa (nếu cần) với sự tham gia của cán bộ kiêm nhiệm các sở, ngành. Trường hợp cần thiết có thể mời thêm đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan khác và nhà đầu tư cùng tham gia, có biên bản tổng hợp tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;
- Đối với các dự án lớn, phức tạp, EDO có thể tổ chức lấy ý kiến các sở ngành, địa phương liên quan; trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan liên quan xem xét hồ sơ và có ý kiến theo lĩnh vực phụ trách trả kết quả về EDO.
- Đối với các vấn đề còn vướng mắc, EDO có trách nhiệm tổng hợp báo cáo thường trực Ban chỉ đạo tại phiên họp định kỳ để giải quyết kịp thời
Bước 2: EDO trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ký, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định: 01 ngày
Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư và trả kết quả cho EDO: 02 ngày
Bản đăng ký đầu tư của chủ đầu tư (theo mẫu)
Trích lục sơ đồ vị trí khu đất
Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư
Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước; tài liệu xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư nước ngoài
Bản sao giấy chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước; bản sao hộ chiếu (đang còn thời hạn hiệu lực) đối với nhà đầu tư là cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam
Tài liệu giới thiệu năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà đầu tư (trường hợp có nhiều nhà đầu tư đăng ký cùng địa điểm)
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký đầu tư của chủ đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấp thuận địa điểm đầu tư - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-026245-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
30