Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-026665-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp đơn giản: 02 ngày làm việc.
- Trường hợp phức tạp: 05 ngày làm việc.
- Trường hợp đặc biệt phức tạp: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bảng di chúc đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Ủy ban nhân dân cấp xã): kiểm tra hồ sơ hợp lệ viết phiếu hẹn, xử lý hồ sơ và trình Chủ tịch ký chứng thực
Bước 2: Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cá nhân là người thành niên (đủ 18 tuổi trở lên) và không bị mất năng lực hành vi dân sự. Người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì phải có cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý
Người yêu cầu công chứng, chứng thực di chúc phải tự mình yêu cầu, không được ủy quyền cho người khác
Phiếu yêu cầu chứng thực
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác (Xuất trình bản chính)
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản trong trường hợp di chúc có liên quan đến tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (Xuất trình bản chính)
Bản sao có công chứng Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản trong trường hợp di chúc có liên quan đến tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (bản photo)
Văn bản đồng ý của cha mẹ hoặc của người giám hộ trong trường hợp người lập di chúc là người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi
Bản di chúc (trong trường hợp người yêu cầu công chứng, chứng thực di chúc tự soạn thảo)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu chứng thực Di chúc (Mẫu số 57)
Tải về
Phiếu yêu cầu chứng thực (Mẫu số 31)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực Lệ phí 20.000đ/Trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực di chúc - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-026665-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [3]

0
26