Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-026759-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng ủy quyền đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Ủy ban nhân dân cấp xã): kiểm tra hồ sơ hợp lệ viết phiếu hẹn, xử lý hồ sơ và trình Chủ tịch ký chứng thực
Bước 2: Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng (theo mẫu)
Hợp đồng ủy quyền (theo mẫu)
Bản photocopoy sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Chứng thực hợp đồng ủy quyền (Mẫu số 56)
Tải về
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực 10.000đ/TH
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [33]
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính - Ninh Thuận
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính - Ninh Thuận
Đăng ký Hội thảo, Tổ chức sự kiện giới thiệu Mỹ phẩm - Ninh Thuận
Cấp Giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh - Ninh Thuận
Đăng ký khai sinh - Ninh Thuận
Đăng ký khai sinh quá hạn - Ninh Thuận
Đăng ký lại việc sinh - Ninh Thuận
Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú - Ninh Thuận
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Ninh Thuận
Đăng ký khai tử - Ninh Thuận
Đăng ký khai tử quá hạn - Ninh Thuận
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch - Ninh Thuận
Bổ sung hộ tịch - Ninh Thuận
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác - Ninh Thuận
Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Ninh Thuận
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch - Ninh Thuận
Đăng ký việc xác định lại dân tộc - Ninh Thuận
Đăng ký việc xác định lại giới tính - Ninh Thuận
Cấp lại bản chính giấy khai sinh - Ninh Thuận
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu - Ninh Thuận
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Ninh Thuận
Đăng ký xoá đăng ký thế chấp - Ninh Thuận
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai - Ninh Thuận
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Ninh Thuận
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu - Ninh Thuận
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Ninh Thuận
Đăng ký xoá đăng ký thế chấp - Ninh Thuận
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai - Ninh Thuận
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Ninh Thuận
Hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần - Ninh Thuận
Cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả cho cá nhân, tổ chức Việt Nam - Ninh Thuận
Cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả - Ninh Thuận
Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài - Ninh Thuận
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng ủy quyền - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-026759-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21