Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-029714-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kết hôn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký trước đây.
Bước 2: Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, công chức Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc kết hôn và bản chính giấy chứng nhận kết hôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính giấy chứng nhận kết hôn. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện kết hôn đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ.
Khi đăng ký lại việc kết hôn, nếu người đi đăng ký lại xuất trình bản sao giấy chứng nhận kết hôn đã cấp hợp lệ trước đây thì nội dung kết hôn được ghi theo nội dung của bản sao giấy chứng nhận kết hôn đó.
Bước 3: Người yêu cầu nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã;
* Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu quy định).
- Bản sao giấy chứng nhận kết hôn (nếu có). Trong trường hợp không có bản sao giấy chứng nhận kết hôn thì đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký nhưng sổ đăng ký kết hôn không còn lưu giữ và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.
* Giấy tờ xuất trình: giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; sổ hộ khẩu/sổ đăng ký tạm trú nếu cán bộ Tư pháp hộ tịch xã, phường, thị trấn không biết rõ về nhân thân và nơi cư trú của người đi đăng ký;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (Mẫu TP/HT-2012-TKĐKLVKH);
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc kết hôn - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-029714-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
80