Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-032816-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế huyện/thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hồ sơ của cá nhân được Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện/thành phố
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện/thành phố xử lý; chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thành phố thẩm định
Bước 3: Trả kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện/thành phố. Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho cá nhân
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)
Quyết định trúng đấu giá hoặc văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ Tài chính (bản chính)
Hộ khẩu, chứng minh nhân dân (bản photo)
Trích sao bản đồ địa chính (Bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất
Tải về
Tờ khai tiền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu vực TP 25.000đ, khu vực khác 10.000đ
Phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Từ 35.000đ đến 40.000đ tùy theo khu vực và mức độ khó khăn
Phí thẩm định hồ sơ đất đai 80.000 đồng
Phí trích lục bản đồ địa chính - Có chỉnh lý biến động: từ 52.000đ đến 160.000đ tùy theo tỷ lệ và khu vực. - Không chỉnh lý biến động:12.000đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22