Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-033339-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện/thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện/thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.(Trường hợp phải thực hiện cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thời gian cộng thêm 08 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hồ sơ của cá nhân được Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện/thành phố
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện/thành phố xử lý
Bước 3: Trả kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện/thành phố. Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản cam kết là người sử dụng đất nông nghiệp (đối với chuyển nhượng đất lúa)
Phiếu thông tin về thửa đất nông nghiệp
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã công chứng hoặc chứng thực
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất
Tải về
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất
Tải về
Tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu vực TP 25.000đ, khu vực khác 10.000đ
Phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Từ 35.000đ đến 40.000đ tùy theo khu vực và mức độ khó khăn
Phí đo đạc lập bản đồ địa chính nơi chưa có bản đồ địa chính; đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính Từ 68.000đ/ha đến 5.060.000đ/ha tùy theo tỷ lệ và mức độ khó khăn
Phí thẩm định hồ sơ đất đai 80.000 đồng/hồ sơ
Phí trích lục bản đồ địa chính - Có chỉnh lý biến động: từ 52.000đ đến 160.000đ tùy theo tỷ lệ và khu vực. - Không chỉnh lý biến động:12.000đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất (toàn bộ diện tích thửa đất) - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-033339-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17