Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-034134-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp huyện/thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện/thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thực hiện trong buổi làm việc; trường hợp cần phải thẩm tra thêm bản dịch thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chứng thực chữ ký người dịch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện/thành phố
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Phòng Tư pháp huyện/thành phố xử lý
Bước 3: Trả kết quả cho cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện/thành phố
Có bằng đại học ngoại ngữ (hoặc cao hơn) về tiếng nước ngoài cần dịch
Có bằng đại học khác (hoặc cao hơn) mà thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người dịch
Người dịch phải cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch và ký vào bản dịch trước người thực hiện chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 10.000 đồng/ trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC đang xem
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và tiếng Việt sang tiếng nước ngoài - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-034134-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19