Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-043276-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hồ sơ của cá nhân được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, thành phố chuyển đến tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, lập phiếu biên nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng Thương binh liệt sỹ-Người có công nghiên cứu thẩm định; Trình lãnh đạo Sở quyết định
Bước 3: Trả kết quả cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, thành phố tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả
Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân xã cấp
Bản khai của thân nhân (theo mẫu số 12-TT1)
Giấy khai sinh của thân nhân chủ yếu của đối tượng đủ điều kiện hưởng tuất từ trần
Giấy đăng ký kết hôn (nếu kết hôn từ năm 2000 trở về sau)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (mẫu số 12-TT1)
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ tuất từ trần - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-043276-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34